ჩვენ ვასრულებთ ტექსტის ქართულიდან უცხო ენაზე ან პირიქით თარგმანს და ასევე უცხოენიდან უცხოენაზე თარგმნას.

ვმუშაობთ საქართველოში მოთხოვნად ყველა ენაზე და ვთარგმნით:

  • ნებისმიერი სირთულის ტექნიკური ტექსტები (მეტალურგია, სამშენებლო ინდუსტრია, ინფოტექნოლოგია, მანქანათმშენებლობა, ენერგეტიკადა ა.შ.);
  • იურიდიული ტექსტები (სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ხელშეკრულებები, საწესდებო დოკუმენტები და ა.შ.);
  • სამედიცინო ტექსტები (სამკურნალო პრეპარატების ანოტაცია, სამედიცინო ცნობა, ავადმყოფობის ისტორია);
  • ფინანსურიდა ეკონომიკური ტექსტები (საბუღალტრო აღრიცხვა, ბიზნეს-გეგმები,საკრედიტო დოკუმენტაცია, სატენდერო დოკუმენტები, სტატისტიკური მონაცემები და ა.შ.);
  • მხატვრული ტექსტები;
  • პირადი მიმოწერა.

რედაქტირება

  • ჩვენ ვმუშაობთ ნებისმიერი სირთულისა და მოცულობის ტექსტებზე.
  • თარგმანის ნოტარიული დამოწმება